Ondertekening convenant tussen Belastingdienst en NOAB

Spreekpunten van staatssecretaris Weekers van Financiën bij ondertekening convenant Belastingdienst – Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB) op woensdag 16 maart 2011

Dames en heren,

De NOAB en de Belastingdienst zijn reisgenoten.

Toen we een gezamenlijke weg kozen, wisten we nog niet precies waar die ons zou leiden.  

Maar we gingen ambitieus op pad in 2009.

Ook toen sloot de Belastingdienst een convenant met de NOAB.

En nu zijn we opníeuw bijeen om een convenant over horizontaal toezicht te ondertekenen.

In 2009 was er nog ‘een slag om de arm’: zouden we na een eerste tussenstop gezamenlijk verder reizen?

Maar er was ook de belofte van verdere samenwerking en verbetering.

Vandaag tekenen we een volwassen convenant.

We gaan die reis gezamenlijk verder aan!

De NOAB heeft enorm geïnvesteerd in kwaliteit.

De Belastingdienst heeft in de afgelopen twee jaren goede ervaringen opgedaan met de NOAB.

Wij hebben veel vertrouwen in de NOAB als convenantspartner.

Ik zie twee professionele organisaties samen optrekken.

Het gezamenlijke doel: de kwaliteit van de aangifte verbeteren.

Een mooi perspectief voor het vervolg van de reis.

De Belastingdienst hecht aan deze samenwerking.

Met dezelfde fiscale wetten, passen we een andere werkwijze toe:

Vermindering van administratieve lasten.

Vereenvoudiging van processen.

Versnelling van procedures.

We hebben vooraf overleg en minder controles.

We maken in overleg duidelijke afspraken, die we neerleggen in een convenant.

De basis voor onze samenwerking is vertrouwen, begrip en transparantie.

Dát is de kern van horizontaal toezicht.

Vertrouwen is de basis van onderhandelen.

Daardoor kun je met open vizier aan tafel.

Begrip is de smeerolie in onderhandelingen en constructieve samenwerking.

Transparantie helpt het vertrouwen en het begrip te bestendigen en te verdiepen.

Horizontaal toezicht is een gezamenlijke ontwikkeling.

“It takes two to tango.”

We trekken samen met de markt op, met het doel de ondernemer de ondernemer te laten zijn.

Tegelijkertijd willen we de fiscale zaken zo goed mogelijk, zo optimaal mogelijk, geregeld te hebben: meer zekerheid, minder gedoe.

Ik zet in op kwalitatief goede, betrouwbare en betaalbare oplossingen voor ondernemers.

Met horizontaal toezicht willen we de kwaliteit van de aangiften verbeteren.

Het convenant van vandaag is daar een prachtig voorbeeld van.

Daarmee zijn we er overigens nog niet.

Met een convenant met een koepelorganisatie bereiken we nog niet álle ondernemers.

Ik reken er dan ook op dat u ervoor gaat zorgen dat uw klanten zich op korte termijn aanmelden voor horizontaal toezicht.

We zijn op de goede weg, en we houden er flink de pas in!

De Belastingdienst en de NOAB gaan samen op pad om de ondernemers te betrekken in het horizontaal toezicht.

Op korte termijn gaan we meer koepelconvenanten tekenen.

We streven ernaar dat elk kantoor dat goede kwaliteit levert – de goede kwaliteit is de sleutel – ook daadwerkelijk kan meedoen.

Voor ondernemers die zich verenigen ligt de weg naar horizontaal toezicht open.

En als u die weg opgaat, komt u zeker de Belastingdienst tegen.

Niet als tegenligger, maar als reisgenoot!

(Alleen het gesproken woord telt)