Antwoorden vragen Commissiemededeling Prioriteiten voor energieinfrastructuurprojecten

Antwoorden van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op de vragen van de vaste commissie voor Economische Zaken in de Eerste Kamer over de mededeling van de Europese Commissie over de prioriteiten voor energie-infrastructuurprojecten na 2020.