Totaaloverzicht toezeggingen SZW 2011

Geactualiseerd totaaloverzicht van toezeggingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 2011.