Uitstelbericht antwoorden kwaliteit van inschrijvingen in de gemeentelijke basisadministratie

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties meldt de Tweede Kamer dat hij  de vragen van het lid Koopmans (CDA) en van de leden Heijnen en Vermeij (beide PvdA), over de kwaliteit van inschrijvingen in de gemeentelijke basisadministratie, niet binnen de gebruikelijke termijn kan beantwoorden.