Wijziging Wet op de Europese ondernemingsraden naar de Tweede Kamer

Verbetering van de effectiviteit van Europese ondernemingsraden. Dat is het doel van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de Europese ondernemingsraden, dat minister Kamp vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De wijzigingen zijn nodig omdat de Europese richtlijn over Europese ondernemingsraden is aangepast.

Het doel van de aangepaste richtlijn en van het wetsvoorstel is om de effectiviteit van de Europese ondernemingsraad te vergroten. Zo wordt nader omschreven waarover Europese ondernemingsraden moeten worden geïnformeerd en geraadpleegd en wordt bepaald dat Europese ondernemingsraden tijdig geïnformeerd en geraadpleegd moeten worden. Bij ingrijpende wijzigingen in de bedrijfsstructuur (bijvoorbeeld een fusie) moet – wanneer partijen hierover zelf niets hebben afgesproken – verplicht worden heronderhandeld over een nieuwe EOR-overeenkomst. Het wetsvoorstel voorziet in overgangsrecht voor bedrijven waarbij al een Europese ondernemingsraad is ingesteld.

De Wet op de Europese ondernemingsraden geldt voor multinationals met vestigingen in meerdere EU-lidstaten, met meer dan 1000 werknemers en minimaal 150 werknemers in twee verschillende lidstaten. De Wet op de Europese ondernemingsraden regelt dat werknemers met het bestuur van de multinational een overeenkomst kunnen sluiten over de oprichting en het functioneren van een Europese ondernemingsraad. De Europese ondernemingsraad wordt door het bestuur geïnformeerd en geraadpleegd over grensoverschrijdende onderwerpen.

Hieronder kunt u het volledige wetsvoorstel en de Memorie van Toelichting lezen.