Aanbiedingsbrief bij de brief van CTIVD omtrent de evacuatiecommissie in Libië

De minister van Defensie informeert de Tweede Kamer over het onderzoek dat de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) heeft uitgevoerd naar de (eventuele) rol van de MIVD en de AIVD bij de evacuatiecommissie in Libië van 27 februari 2011. Dit onderzoek was mede naar aanleiding van het verzoek van de voorzitter van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken.