Antwoorden over het bericht dat vleesverwerker Vion geen Nederlandse uitzendkrachten meer wil inhuren

Antwoorden van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op vragen van het lid Ulenbelt (SP) en het lid Klaver (GroenLinks) over het bericht dat uitzendkrachten met een Nederlands paspoort van vleesverwerker Vion in Enschede moeten vertrekken.