Rosenthal roept op tot respect voor internetvrijheid

“Nieuwe media hebben de kracht voor positieve veranderingen te zorgen. Dat hebben de recente ontwikkelingen in de Arabische wereld eens te meer aangetoond. Maar daarvoor is een garantie op internetvrijheid nodig, en dat is een zaak van iedereen.” Minister Rosenthal (Buitenlandse Zaken) zei dit naar aanleiding van een bijeenkomst in Brussel over internetvrijheid.

De minister benadrukte dat overheden allereerst zelf een belangrijke rol hebben in het garanderen van de vrijheid van internet: “Landen zijn verantwoordelijk voor vrije informatievoorziening. Artikel 19 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, dat iedereen het recht op de vrijheid van mening en meningsuiting garandeert, geldt ook onverkort op internet.”

Maar ook bedrijven hebben volgens de minister een verantwoordelijkheid voor internetvrijheid. Hij verwees naar de positieve rol van bedrijven tijdens de Arabisch lente, die door aanbieding van ad hoc diensten burgers hielpen te blijven Twitteren, ondanks uitval van internet.

Tegelijk benadrukte Rosenthal dat de EU actie moet ondernemen, onder meer op het gebied van een restrictie op de uitvoer van internetfiltertechnologie naar bepaalde landen en het belang voor bedrijven gedragscodes op dit gebied te omarmen.