Aanbiedingsbrief bij de antwoorden over de gevolgen van de scheiding tussen kerk en staat op de BESeilanden.

Aanbiedingsbrief bij de antwoorden van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op vragen van het lid Ortega-Martijn (ChristenUnie) over de gevolgen van de scheiding tussen kerk en staat op de BESeilanden.