Afhandeling Algemeen Overleg Informele OJCS-Raad 27-29 maart 2011

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stuurt de Tweede Kamer, namens de minister, de schriftelijke afhandeling van het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over de Informele Raad Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport (OJCS-Raad) van 27 tot en met 29 maart 2011 te Boedapest.