Antwoorden over de gevolgen van de scheiding tussen kerk en staat op de BESeilanden

Antwoorden van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op vragen van het lid Ortega-Martijn (ChristenUnie) over de gevolgen van de scheiding tussen kerk en staat op de BESeilanden.