Benoeming lid Raad van State van het Koninkrijk voor Sint Maarten

De Rijksministerraad heeft op voorstel van minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de voordracht voor benoeming van de heer D.L. Richardson MBA tot lid van de Raad van State van het Koninkrijk voor Sint Maarten.

De heer Richardson (64) is geboren op Aruba. Sinds 10 oktober 2010 is hij lid van de Raad van Advies van Sint Maarten.