Europese Raad akkoord met steunpakket voor euro

De 27 landen van de Europese Unie zijn het eens geworden over een pakket van maatregelen om de financieel-economische stabiliteit in de EU te waarborgen. Dat blijkt uit de gezamenlijke verklaring van de regeringsleiders en staatshoofden na afloop van de Europese Raad.

Het pakket omvat onder andere de versterking van het stabiliteits- en groeipact en het Pact voor de Euro. Ook zullen de EU-landen hun economisch beleid meer op elkaar gaan afstemmen. Lidstaten die hun begrotingstekort of staatsschuld te hoog laten oplopen krijgen te maken met sancties.

Minister-president Rutte, die namens Nederland de top bijwoonde, toonde zich tevreden met het onderhandelingsresultaat. 'Een sterke euro is belangrijk voor de pensioenen, voor het spaargeld en voor de banen van Nederlanders. Daarom kunnen andere landen - onder heel strikte voorwaarden - aankloppen bij het noodfonds. Het is in ons belang.'

Lees voor meer informatie de volledige verklaring van de Europese Raad.

Libië en Japan

De Europese Raad herhaalde zijn oproep aan de Libische leider Kadhafi om onmiddellijk afstand te doen van de macht. De EU is bereid om Libië na een machtsoverdracht te steunen op economisch gebied en bij het ontwikkelen van nieuwe instellingen.

Verder hebben de EU-landen gesproken over de nasleep van de aardbeving in Japan. De EU is bereid om meer hulp te bieden aan de getroffen bevolking, als daarom wordt gevraagd. Naar aanleiding van het ongeluk met de Japanse kerncentrale in Fukushima werd eerder al besloten om alle Europese kerncentrales aan een stress-test te onderwerpen. De Europese Commissie zal alle testrapporten verzamelen en voor het eind van 2011 verslag uitbrengen aan de Europese Raad. Premier Rutte heeft met succes bepleit dat resultaten van de tests openbaar moeten zijn en dat met de resultaten zo nodig de veiligheid moet worden verbeterd.

Persconferentie minister-president Rutte na eerste dag Europese Raad