Geweldplegers onder invloed zwaarder bestraft

Minister Opstelten wil geweldsdelicten begaan onder invloed van alcohol of drugs zwaarder bestraffen. Om alcohol en drugs te kunnen aanmerken als strafverzwaringsgrond, gaat de politie het gebruik ervan bij geweld registreren. Daarvoor krijgt ze ook de bevoegdheid om drugs- en alcoholtesten af te nemen bij verdachten van geweld. Hiervoor wil de minister het Wetboek van Strafvordering aanpassen. Minister Opstelten heeft vandaag de Tweede Kamer hierover geïnformeerd.

Onderzoek toont aan dat er een samenhang bestaat tussen het gebruik van alcohol of drugs en geweld zoals uitgaansgeweld of huiselijk geweld. Met name alcohol is een risicoversterkende factor bij geweldsdelicten. Daarom wil minister Opstelten strengere straffen opleggen aan mensen die onder invloed van alcohol of drugs geweld plegen. Wanneer blijkt dat alcohol of drugs in het spel is, kan het OM een hogere straf eisen. Het gebruik van alcohol of drugs is geen excuus voor het gebruik van geweld, maar brengt juist meer verantwoordelijkheid met zich mee.

De door minister Opstelten aangekondigde maatregel heeft als doel het voorkomen van recidive. Daarnaast moet er zwaarder kunnen worden gestraft wanneer geweld onder invloed is gepleegd. Voor daders die onder invloed geweld hebben gepleegd, zijn er gedragsinterventies voorhanden die kunnen leiden tot vermindering van de recidive. Ook kunnen specifieke voorwaarden als een alcoholverbod of een locatieverbod bijdragen aan de vermindering van de recidive en de veiligheid op straat. Opstelten hoopt met de maatregel gewelddelicten en recidive te voorkomen en Nederland hierdoor veiliger te maken.