Ingangsdatum AOW verplaatst naar verjaardag

De dag waarop iemand voor het eerst AOW krijgt wordt verplaatst. Nu gaat de AOW in op de eerste dag van de maand waarin de pensioenleeftijd wordt bereikt. Vanaf 1 januari 2012 wordt dit de dag waarop iemand zijn pensioenleeftijd daadwerkelijk bereikt.

De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Deze maatregel is onderdeel van het pakket bezuinigingen dat in het regeerakkoord is afgesproken. Hiermee wordt een besparing van ongeveer € 60 miljoen per jaar gerealiseerd.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.