Kabinetsbeleid financieringskeuze staatsschuld

De minister van Financiën gaat in op een verzoek van de Tweede Kamer om nadere informatie over het kabinetsbeleid ten aanzien van de gehanteerde looptijd van de (her)financiering van de staatsschuld.