Reactie verzoek deelname directeur Nederlandsche Bank aan gesprek over pensioenfondsen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft, onder bepaalde voorwaarden, geen bezwaar tegen deelname van de directeur van de Nederlandsche Bank (DNB) aan het gesprek van de vaste Kamercommissie voor SZW over pensioenfondsen van 31 maart 2011.