Atsma voor verbetering ventilatiesystemen in woningen

Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) wil betere ventilatiesystemen in woningen. Hij gaat afspraken maken met de bouw- en installatiesector over hoe de kwaliteit van ventilatiesystemen kan worden verhoogd. Er zijn nogal wat tekortkomingen in mechanische ventilatiesystemen van recent gebouwde woningen in Nederland. Dat blijkt uit twee onderzoeken die Atsma vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Tekortkomingen

Hoe presteren mechanische ventilatiesystemen en is er een verband met bewonersklachten? Daarnaar hebben ingenieursbureau BBA Binnenmilieu en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in 2009 en 2010 onderzoek gedaan in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. BBA onderzocht het functioneren van de mechanische ventilatiesystemen bij recent gebouwde eengezinswoningen en het RIVM onderzocht de relatie met bewonersklachten.

De belangrijkste uitkomst is dat er veel tekortkomingen zijn in de mechanische ventilatiesystemen die zijn onderzocht. In een enkel geval was er een zwak verband tussen de geconstateerde gebreken en door bewoners zelf gerapporteerde gezondheid of de ervaren kwaliteit van het binnenmilieu. De onderzoeksresultaten bieden de sector handvatten om tot kwaliteitsverbetering te komen.

Mechanische ventilatiesystemen

De meeste nieuwbouwwoningen in Nederland worden voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem. Er zijn twee soorten mechanische ventilatie: balansventilatie en mechanische afzuiging in combinatie met natuurlijke toevoer. Zowel balansventilatie- als mechanische afzuigingsystemen bleken niet optimaal te werken. De belangrijkste tekortkomingen waren te weinig luchtverversing, geluidsoverlast, ramen en deuren die niet open kunnen, ontbrekende bypass (tegen oververhitting in de zomer), vervuiling, foutief ontwerp of foutieve installatie, onjuist gebruik, onvoldoende onderhoud en toevoer van gebruikte lucht. Deze tekortkomingen ontstaan tijdens alle fasen van het bouwproces. Veel tekortkomingen hebben te maken met ontwerpbeslissingen of ontstaan in de uitvoeringsfase tijdens de bouw. Een deel van de tekortkomingen hangt samen met het gebruik en het onderhoud.

Werken aan verbetering

In mei verschijnt naar verwachting de rapportage van de Nationale Aanpak Milieu en Gezondheid. Daarin komt het kabinet met een uitgebreidere standpuntbepaling over het project ventilatie woningen dat daar deel van uitmaakt.