Eerste kwartiermakers politietrainingsmissie in Afghanistan

Het eerste tiental militairen dat voorbereidingen treft voor de politietrainingsmissie in de Afghaanse provincie Kunduz is afgelopen week aangekomen in Mazar-e-Sharif. Vanuit deze buurprovinciehoofdstad effenen zij het pad voor de hoofdmacht van kwartiermakers die begin april vertrekt.

Het voordetachement legt eerst contact met de Duitse collegau2019s, over de ontvangst en distributie van Nederlands materieel voor de missie. Uiteindelijk maken zij zelf deel uit van de Duitse logistieke eenheid op de basis van Mazar-e-Sharif, en helpen daar met de overslag en het beheer van goederen. Aansluitend verhuist een deel van het personeel naar een overslagcentrum in Kunduz.

Opbouw kamp

Voordat de hoofdmacht van kwartiermakers richting Kunduz vertrekt, gaat nog een klein geniedetachement vooruit. Deze eenheid zorgt voor de noodzakelijke infrastructuur voor de kwartiermakers, zoals legering in tenten en het aansluiten van communicatie- en informatiesystemen.

Eenheden

Het merendeel van de kwartiermakers, het zogenoemde Deployment Element, bestaat uit militairen van het Operationeel Ondersteuningscommando Land, voornamelijk 101 Geniebataljon en 101 Communicatie- en Informatiesystemen (CIS-) Bataljon, aangevuld met militairen uit andere landmachteenheden. Ook luchtmachtmilitairen zijn in het Deployment Element ingebed, om de komst van het luchtmachtdetachement met 4 F-16's op Mazar-e-Sharif voor te bereiden.

De kwartiermakers zorgen ervoor dat de militairen en politieagenten van de geïntegreerde politietrainingsmissie na aankomst direct aan de slag kunnen. Naar verwachting is dat in juni.