Functionele eisen slimme meter aan Eerste en Tweede Kamer voorgelegd

De functionele eisen waaraan een slimme meter moet voldoen zijn door minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vastgelegd in een ontwerp Algemene Maatregel van Bestuur die hij aan de Eerste en Tweede Kamer heeft gestuurd.

Energiebesparing

In zijn aanbiedingsbrief geeft de minister aan dat de kleinschalige uitrol van de slimme meter per 1 januari 2012 begint. Het gaat daarbij om toekomstvaste en veilige op afstand uitleesbare meters die als doel hebben de werking van de elektriciteits- en gasmarkt te verbeteren en mogelijkheden te creëren voor energiebesparing.

Overstappen

Het wordt makkelijker om over te stappen naar een andere energieleverancier zonder gedoe over de meterstanden. Afnemers krijgen zes keer per jaar een kostenoverzicht.

De eerste twee jaar plaatst de netbeheerder de slimme meter alleen in de volgende gevallen:

  • Als de huidige meter aan vervanging toe is;
  • Bij nieuwbouw;
  • Bij grootschalige renovatie;
  • Op aanvraag van geïnteresseerde

Niet verplicht

De minister is van plan om per 1 januari 2014 te beginnen met de grootschalige uitrol van slimme meters over alle huishoudens in Nederland. De slimme meter wordt niet verplicht. Afnemers kunnen ervoor kiezen de plaatsing van de slimme meter te weigeren.