Kamerbrief concept kabinetsreactie op het Groenboek Aanbesteden

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie stuurt de Eerste en de Tweede Kamer de concept kabinetsreactie op het Groenboek Aanbesteden van de Europese Commissie.