Antwoorden op vragen van de leden Van Bommel en Gesthuizen over de Nederlandse belangen in Belarus

Kamerbrief inzake antwoorden van de heer Rosenthal mede namens de minsiters van Financiën en Economische Zaken, landbouw en Innovatie op vragen van de leden Van Bommel (D'66) en Gesthuizen (SP) over de Nederlandse belangen in Belarus.