Kamerbrief kabinetsstandpunt evaluatie WIA

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stuurt de Eerste en de Tweede Kamer de evaluatie van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) en het kabinetsstandpunt over de resultaten van deze evaluatie.