Opleggen sommige boetes overtreden Meststoffenwet tijdelijk niet mogelijk

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft op formele gronden geen recht meer om bestuurlijke boetes op te leggen voor het overtreden van de uitvoeringsregels van de Meststoffenwet. Dat is het gevolg van een rechterlijke uitspraak.

In 2009 is een artikel in de Meststoffenwet onbedoeld gewijzigd waardoor de formele grondslag voor het opleggen van bestuurlijke boetes is verdwenen. Die fout wordt nu hersteld.

Door de uitspraak van de rechter worden boetes die vanaf 1 juli 2009 zijn opgelegd en nog niet onherroepelijk zijn, ingetrokken. Het gaat om specifieke overtredingen in verband met bijvoorbeeld het verhandelen en het transporteren van mest. Overtredingen van de belangrijkste bepalingen van de Meststoffenwet, de gebruiksnormen en de verantwoordingsplicht, blijven wél beboetbaar.

Andere manieren van handhaving van de uitvoeringsregelgeving van de Meststoffenwet, zoals last onder dwangsom en bestuursdwang, worden vanaf nu meer ingezet. Dit geldt ook voor de inzet van het strafrecht. Dit betekent dat de regels onverkort gehandhaafd worden.

De wetgeving wordt gerepareerd. Voor de zomer moet dat klaar zijn. Vanaf dat moment hebben deze boetes weer een juiste juridische grondslag.