Rapport Nieuw verdeelmodel uitgavenclusters provinciefonds. Verdeelvoorstellen voor beheer- en ontwikkeltaken

In deze notitie worden de verdeelvoorstellen voor beheer- en ontwikkeltaken voor de uitgavenclusters van het provinciefonds gepresenteerd.