Reactie toezeggingen Algemeen Overleg 17 februari 2011

Reactie van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op de toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer van 17 februari 2011. Dit overleg ging over de indruk die door een werkplein was gewekt dat zij alleen hulp bieden aan mensen die een uitkering aanvragen.