Verslag landbouwraad 17 maart 2011

Uitkomsten van de Landbouwraad die op 17 maart 2011 in Brussel plaatsvond. De Raad heeft gesproken over de toelating van drie genetisch gemodificeerde variëteiten (ggo’s), over conclusies over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en over het kwartaalrapport van de Commissie over de situatie op de zuivelmarkt. Onder ‘diversen’ sprak de Raad over de evaluatie van het EU-beleid op het gebied van dierenwelzijn, over vereenvoudiging van het GLB, over de stand van zaken van de onderhandelingen tussen de Europese Unie (EU) en de landen van de Mercosur, en over problemen in de olijfoliesector.