Afghanistan garandeert civiel karakter politietrainingsmissie

De Afghaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft Nederland verzekerd dat de politieagenten die Nederland in Kunduz gaat opleiden en begeleiden alleen worden ingezet voor civiele taken en niet voor offensieve militaire doeleinden.

Met deze garantie van de Afghaanse regering is voldaan aan de belangrijkste voorwaarde voor de ontplooiing van de politiemissie. Minister Rosenthal en zijn collega's Hillen, Opstelten en Knapen schrijven dit in een brief aan de Kamer. De brief gaat in op de voorbereidingen van de missie en de toezeggingen die zijn gedaan tijdens de Kamerdebatten eind januari.

De Kamerbrief beschrijft ook een kwaliteitsimpuls die Nederland wil geven aan de training van civiele politieagenten. Nederland zal onder meer aandacht besteden aan de alfabetisering van de rekruten. Ook wordt gewerkt aan de versnelde invoering van de verlengde basistraining in Kunduz en aan de ontwikkeling van de aanvullende training.