Feiten en achtergronden van het huurbeleid 2010

Elk jaar wordt door het ministerie het onderzoek ‘Feiten en achtergronden van het huurbeleid’ uitgevoerd. In dit onderzoek worden de effecten van de huurprijsmaatregelen van de overheid gemeten. Hierbij staat de kwantitatieve analyse van de per 1 juli 2010 gerealiseerde huuraanpassingen centraal. Het onderzoek is gebaseerd op de uitkomsten van de CBS-huurenquête 2010 en een aantal gesprekken met grotere woningcorporaties en commerciële verhuurders.