Kamerbrief huurbeleid per 1 juli 2011

De brief gaat over het huurbeleid en de relevante huurparameters voor de periode 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012. In de brief staan ook de maatregelen om een efficiëntere werking van de woningmarkt te bewerkstellingen, middels het bestrijden van scheefwonen en het bevorderen van de doorstroming. Het betreft de verhoging van de maximale huurprijzen met 25 punten in relatie tot schaarste en de hogere huurstijging voor huishoudens met een inkomen boven de €43.000,-. Maar eerst geeft de brief een overzicht gegeven van de belangrijkste uitkomsten van het jaarlijkse onderzoek naar de ontwikkeling van de huurprijzen. Het onderzoeksrapport ‘Feiten en achtergronden van het huurbeleid 2010’ is bijgevoegd.