Kamerbrief over nieuw verdeelmodel provinciefonds

Zoals aangekondigd in zijn brief van 1 maart jongstleden in antwoord op een brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken stelt de minister de Tweede Kamer op de hoogte van de nieuwe verdeling van het provinciefonds en de effecten per provincie. De laatste herijking van het provinciefonds heeft plaatsgevonden in 1998. In deze brief nog eens de aanleiding om te komen tot een nieuwe verdeling van het provinciefonds, vervolgens de hoofdlijnen van de vernieuwing van het verdeelmodel, deze hoofdlijnen worden toegelicht en de minister laat zien welke verschillen dit in cijfers oplevert ten opzichte van de huidige verdeling.