€ 10 miljoen voor strijd tegen ouderenmishandeling

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten wil misbruik en mishandeling van ouderen snel aan banden leggen. Ze trekt de komende jaren jaarlijks € 10 miljoen uit om dat doel te bereiken. De staatssecretaris wil het geweld zo snel mogelijk stoppen door het snel te signaleren, te melden en door goede ondersteuning van slachtoffers.

Actieplan Ouderen in veilige handen

Met het actieplan 'Ouderen in veilige handen' wil Veldhuijzen van Zanten geweld en mishandeling gepleegd door professionals tegengaan, maar ook geweld dat is gepleegd in huiselijke kring. Het Actieplan ‘voorziet ondermeer in de komst van mentoren die ouderen kunnen ondersteunen bij gevallen van mishandeling, een campagne die ouderen over de drempel moet helpen om misstanden te melden en de invoering van een meldplicht voor mishandeling gepleegd door professionals. Verder zullen mensen die willen werken in de langdurige zorg in de toekomst worden verplicht een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen.  

Veldhuijzen van Zanten maakte deze plannen vandaag bekend. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze dat ouderen die afhankelijk zijn van anderen - familie, vrijwilligers of professional - veilig moeten zijn. Daarvan is nu te vaak geen sprake. Enkele jaren terug gaf bijna de helft van verpleeghuisartsen aan dat ze in de voorgaande twee jaar in aanraking waren gekomen met oudermishandeling. In 2008 kreeg de politie meldingen binnen over bijna 1100 incidenten van huiselijk geweld bij mensen ouder dan 65 jaar. 'We moeten dit met volle kracht bestrijden', aldus Veldhuijzen van Zanten.

Het actieplan zal tussen 2011 en 2014 worden uitgevoerd. Ouderenmishandeling kent verschillende vormen zoals psychische- en lichamelijke mishandeling, financiële uitbuiting, verwaarlozing en seksueel misbruik.