Aanbieden Actieplan ‘Ouderen in veilige handen’

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stuurt de Tweede Kamer haar actieplan voor de bestrijding van ouderenmishandeling.