Aanbieding memorie van antwoord bij Wijzigingswet Financiële Markten 2010

Minister De Jager stuurt de Eerste Kamer de memorie van antwoord bij het voorstel voor de Wijzigingswet Financiële Markten 2010.