Aanvullende kamerbrief inzake Nederlandse bijdrage aan uitvoering VN Veiligheidsraadresolutie 1973 - Libië

Met deze brief wordt de Tweede Kamer geïnformeerd conform artikel 100 van de Grondwet en de toezegging in het debat over Libië van 23 maart, over het besluit van de regering om de Nederlandse bijdrage aan de NAVO operatie ter handhaving van het wapenembargo onder dezelfde voorwaarden mede in te zetten voor de handhaving van de no-fly zone boven Libië.