Antwoorden Kamervragen recht op pgb voor grensarbeiders in Duitsland

Antwoorden van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op de vragen van de leden Wolbert (PvdA), Voortman (GroenLinks) en Smilde (CDA) over het feit dat Nederlanders die in Duitsland wonen maar in Nederland werken, niet in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget (pgb).