Auditrapport INDiGO

Auditrapport getiteld 'Willen, kunnen en doen'. In dit rapport staan de resultaten van het onderzoek naar de problemen bij de invoering van het nieuwe informatiesysteem INDiGO bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).