Kamerbrief behandeling bezwaarschriften herzieningsoperatie vanuit WW gestarte zelfstandigen

Reactie van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op het bericht dat rechtbanken onderling van mening verschillen of bezwaren tegen herzieningsbeslissingen van vanuit de Werkloosheidswet (WW) gestarte zelfstandigen die een (hoger) beroep hebben lopen, door de adviescommissie Asscher-Vonk moeten worden behandeld of door de rechter.