MG 2011-01 huurprijsbeleid

De circulaire gaat over het huurprijsbeleid over de periode van 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012. MG's zijn circulaires van de Rijksoverheid aan onder meer gemeenten. Zij gaan over het woonbeleid en bevatten nieuwe wet- en regelgeving, beleidsregels, verzoeken om medewerking of inlichtingen of advies of informatie.