MKB'ers, wetenschappers en boegbeelden pakken innovatie aan

De teams die de knelpunten voor innovatie voor de topsectoren van de Nederlandse economie in kaart brengen zijn compleet. Een boegbeeld uit de sector, een innovatieve MKB’er, en een wetenschapper, bijgestaan door een topambtenaar, maken voor de zomer een plan van aanpak.

Nieuw bedrijfslevenbeleid

Het kabinet heeft ervoor gekozen ondernemers en onderzoekers in negen topsectoren zelf aan het stuur te zetten. Zij moeten aangeven met welke maatregelen Nederland kan blijven concurreren op de wereldmarkt. Meer dan voorheen zullen ze daarbij kijken naar overbodige regels, knelpunten in het vakonderwijs en bijvoorbeeld het faciliteren van starters en snelle groeiers. In totaal heeft het kabinet voor innovatie in de topsectoren 1,5 miljard euro beschikbaar gesteld.

Durfkapitaal innovatieve projecten

Het kabinet stelt verder voor alle (mkb-)ondernemers meer durfkapitaal beschikbaar voor innovatieve projecten. Ook komen er ruimere fiscale mogelijkheden voor de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten en een forse vermindering van de regeldruk.

Foto: Sicco van Grieken - Minister Verhagen en de leden van de topteams in de kas van Koppert Cress in Monster

Goede mix

'Het is een goede mix van mensen, die bij uitstek in staat zijn om het beste naar boven te halen uit cruciale sectoren voor onze economie,' zei minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) woensdag 30 maart 2011 bij de kennismaking met de teams op het innovatieve tuinbouwbedrijf Koppert Cress in het Zuid-Hollandse Monster.

Samenwerking voor innovatie

De teamleden zijn onder andere de wetenschappelijk directeur van Mesa+ Dave Blank, oprichter van Mobile Monday Yuri van Geest, directeur van Priva Meiny Prins en hoogleraar logistiek en TNO-bestuurder Lorike Hagdoorn. Minister Verhagen wees de teams erop dat het belangrijk is samenwerking tussen de topsectoren te zoeken. 'Juist daar ontstaan soms de meest vruchtbare innovaties. Bijvoorbeeld op het grensvlak van de life sciences en ICT.'