Nader rapport wetsvoorstel wijziging Wet melding collectief ontslag

Nader rapport bij het voorstel van wet houdende wijziging van de Wet melding collectief ontslag (Wmco) in verband met de uitbreiding van de reikwijdte en ter bevordering van de naleving van deze wet. Met dit wetsvoorstel komt de vraag of een melding moet plaatsvinden los te staan van de ontslagroute die de werkgever wil gaan volgen. Dit moet zorgen voor een betere naleving van deze verplichting.