Nationale Onderwijsprijs uitgereikt

De Nationale Onderwijsprijs is vandaag door minister Van Bijsterveldt uitgereikt aan basisschool De Grebbe uit Bergen op Zoom. In de categorie voortgezet onderwijs heeft het Thorbecke College in Zwolle de prijs in de wacht gesleept. Door de inzet van leraren en leerlingen is het deze scholen volgens de jury gelukt om het onderwijs op hun school nog leuker en nog beter te maken. Van Bijsterveldt: 'De Nationale Onderwijsprijs laat zien hoeveel talent, ambitie en creativiteit er op Nederlandse scholen is.'

Basisschool de Grebbe heeft een zeer succesvol project opgezet om taalachterstanden bij leerlingen in te lopen. Op De Grebbe, een school met overwegend leerlingen van allochtone afkomst, wordt veel meer tijd aan begrijpend lezen en rekenen besteed dan op andere scholen. Volgens het juryrapport gaat De Grebbe verder dan je van een basisschool zou mogen verwachten. De school weet taal tot een levend begrip te maken, waarbij een fraaie combinatie is gevormd van taal en praktische lessen. De kinderen leren de begrippen niet alleen, ze ervaren ze. De aanpak is succesvol, zo oordeelde ook de Inspectie van het Onderwijs. De taalachterstand bij kinderen in groep 3 is in groep 8 omgebogen in een voorsprong. Dit alles door een grote mate van flexibiliteit van de school en veel creativiteit en inzet van leerkrachten.

Het Thorbecke College uit Zwolle heeft grote indruk gemaakt op de jury met de introductie van de innovatieve leerlijn 'Moderne Media'. Het opzetten van een dergelijke leerlijn vanaf de brugklas is een unicum in Nederland. Ook hier dragen inzet, creativiteit en inventiviteit van het docententeam substantieel bij aan de succesformule. Een deel van de school is omgebouwd tot studiocomplex met regiekamer, geluidsstudio en montageruimte. Externe specialisten geven gastcolleges (journalisten en geluidstechnici) waar eigen expertise ontbreekt. Meerwaarde van het project is volgens de jury de koppeling met het vak Mediawijsheid. Naast technische vaardigheden wordt leerlingen bijgebracht hoe zij kunnen omgaan met (vaak ongevraagde) media-informatie.

Voor het eerst dit jaar is de 'Speelbrein-Award' uitgereikt voor het beste en meest educatieve speelplein van Nederland. De prijs is dit jaar naar De Michaelschool uit Amersfoort gegaan.

De Nationale Onderwijsprijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt. Aan de provinciale voorrondes hebben dit keer meer dan 250 scholen deelgenomen. De prijs is ingesteld om de creatieve en innovatieve kant van het Nederlandse onderwijs over het voetlicht te brengen en onderwijsvernieuwende projecten te stimuleren. De prijs is een initiatief van het Instituut voor Nationale Onderwijs Promotie (INOP) en wordt ondersteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.