Reactie motie aanpassen wachtgeldregeling

Reactie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op de motie van het lid Karabulut (SP). In deze motie wordt de regering wordt opgeroepen om ook oud-politici met een wachtgeldregeling te verplichten tegenprestaties te leveren. Dit naar aanleiding van het voornemen om in de bijstand de wettelijke plicht tot tegenprestatie op te nemen voor bijstandsgerechtigden.