Uitstelbrief antwoorden Kamervragen financiële situatie Sint Maarten

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) meldt de Tweede Kamer dat hij de vragen van de leden Bosman (VVD), Van Raak (SP), Van Dam en Recourt (beiden PvdA) niet binnen de gebruikelijke termijn kan beantwoorden. Deze vragen hadden alle betrekking op de financiële problemen van Sint Maarten.