Veilige Mekong-Delta stap dichterbij

De Vietnamees-Nederlandse stuurgroep voor samenwerking in de Mekong Delta is vandaag voor het eerst bijeengekomen in het bijzijn van ZKH Prins van Oranje, in Hanoi. Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) heeft met Vietnamese ministers en het stadsbestuur van Ho Chi Minhstad afspraken gemaakt om samen te werken bij het tegengaan van de gevolgen van klimaatverandering en de ontwikkeling van de Mekong Delta en het Ho Chi Minh gebied te bevorderen. 

Atsma: “De Vietnamese en Nederlandse delta zijn kwetsbaar voor de verwachte zeespiegelstijging. We moeten ons aanpassen aan het klimaat om wonen en werken in onze laaggelegen delta’s veilig te stellen. Als we onze ambities willen realiseren is het noodzakelijk om kennis te delen. Hierin vinden we elkaar. Vietnam heeft aangegeven zeer geinteresseerd te zijn in de kennis van onze Nederlandse bedrijven. Deze handelsmissie zet de deur naar Vietnam verder open.”

De Stuurgroep heeft afgesproken de zakelijke en commerciële contacten op het gebied van watermanagement tussen Vietnam en Nederland te intensiveren. Ook is besloten het eerste Nederlandse Business Forum nog dit jaar te organiseren. Deze zal 24-26 november gehouden worden tijdens de VietWater2011 Expo & Conference in Ho Chi Minhstad. Verder is het Plan van Aanpak voor de Mekong Delta goedgekeurd en zijn het Vietnamese bestuur en de Nederlandse technische adviseurs benoemd.

Atsma, de Vietnamese ministers en locoburgemeester van Huffelen van Rotterdam willen ook samenwerken aan het klimaatbestendig maken van de plannen voor stedelijke vernieuwing van Ho Chi Minhstad. Het partnerschap van Rotterdam en Ho Chi Minhstad is ingegeven door het feit dat beide deltasteden dichtbevolkt zijn en belangrijk zijn voor de economie van hun land. Door oplossingen in de ruimtelijke ordening heeft Rotterdam een aantal veelbelovende strategieën ontwikkeld om klimaatverandering aan te pakken. Deze kunnen ook in andere deltasteden worden toegepast. Zo kunnen elementen van het project Ruimte voor de Rivier ook toegepast worden op het Ho Chi Min gebied.

De Vietnamees-Nederlandse stuurgroep komt voor een tweede keer bijeen in 2012. Dan zullen o.a. de mogelijkheid voor verdere samenwerking rond de Rode Rivier Delta en de Vietnamese kust centraal staan.

Deze week is staatssecretaris Atsma in Vietnam om samen met Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen Vietnam te ondersteunen met het maken van hun plan voor waterbeheer in de dichtbevolkte Mekong Delta. Atsma wordt vergezeld door een dertigtal vertegenwoordigers van waterbedrijven en kennisinstituten actief in de watersector. Het doel van het bezoek is de samenwerking tussen Nederland en Vietnam op het gebied van klimaatadaptatie en watermanagement te versterken. Atsma en de watersector zijn mee in het spoor van het officiële bezoek van prins Willem-Alexander en prinses Máxima, en staatssecretaris Bleker van Economie, Landbouw en Innovatie die in Vietnam zijn met een grote groep Nederlandse bedrijven om de economische banden tussen de landen te versterken.