Aanbiedingsbrief aan Tweede Kamer in verband met de instelling van het zelfstandig bestuursorgaan CAK

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, biedt de Tweede Kamer de Nota van Wijziging en de Nota naar aanleiding van het verslag (kenmerk 32 543) inzake Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten, in verband met de instelling van het zelfstandig bestuursorgaan CAK.