Antwoorden over beslissingsbevoegdheid voor burgemeesters over verblijfsstatus van vreemdelingen

Antwoorden van de minister voor Immigratie en Asiel op vragen van het lid Dibi (GroenLinks) over het voorstel om burgemeesters in uitzonderlijke gevallen beslissingsbevoegdheid te geven over de verblijfsstatus
van vreemdelingen.