Antwoorden Kamervragen CDA kwaliteit inschrijvingen GBA

Antwoorden van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), op de vragen van het lid Koopmans (CDA) over de kwaliteit van inschrijvingen in de gemeentelijke basisadministratie (GBA).