Antwoorden over nationaliteitswetgeving, rond uitspraak Europees Hof van Justitie over verblijfsrecht van ouders van in Europa geboren kinderen

Antwoorden van de minister voor Immigratie en Asiel, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, op vragen van het lid Knops (CDA) (kenmerk 2011Z04726) over de nationaliteitswetgeving. Naar aanleiding van de uitspraak van het Europees Hof van Justitie over verblijfsrecht van ouders van in Europa geboren kinderen (zaak Zambrano).