Antwoorden over de uitspraak van het Europees Hof van Justitie, over verblijfsrecht ouders van in Europa geboren kinderen

Antwoorden van de minister voor Immigratie en Asiel, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, op vragen van het lid Fritsma (PVV) (kenmerk 2011Z04721) over de uitspraak van het Europees Hof van Justitie, dat in Europa geboren kinderen de illegaal verblijvende ouders verblijfsrecht geven (zaak Zambrano).